Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym od niemal 8 lat. Specjalizuję się w prawie pracy. Obecnie kancelarię prawną prowadzę w Katowicach...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Irena Pacholewska-Urgacz17 stycznia 2019Komentarze (0)

Wysokość zasiłku macierzyńskiegoOstatnio zwróciła się do mnie Klientka w sprawie z prośbą o poradę, jaka powinna być wysokość zasiłku macierzyńskiego. W jej przypadku zasiłek macierzyński został wypłacony w wysokości o wiele niższej, niż zasiłek chorobowy, który otrzymywała przed urodzeniem dziecka.

Pracodawca poinformował ją, że podstawa wymiaru zasiłku została ustalona na nowo po zmianie etatu. Faktycznie, w przypadku mojej Klientki, w trakcie przebywania przez nią na L4 doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy.

Jak obliczyć podstawę zasiłku macierzyńskiego

Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających chorobę. Podobnie oblicza się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Jaka natomiast powinna być wysokość zasiłku macierzyńskiego, w sytuacji, gdy przyszła mama przebywa w ciąży na zwolnieniu lekarskim i w jego trakcie rodzi dziecko?

Raz ustalona podstawa wymiaru obowiązuje, dopóki przerwa pomiędzy okresami pobierania poszczególnych zasiłków jest krótsza niż trzy miesiące. Jeżeli zatem podczas zwolnienia chorobowego urodzisz dziecko i pójdziesz na urlop macierzyński, to podstawa Twojego zasiłku macierzyńskiego powinna pozostać bez zmian.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Ważne! Zwróć proszę uwagę, że to nie oznacza, że pieniądze, które dostaniesz na urlopie macierzyńskim będą dokładnie w takiej samej wysokości, jak te, które dostawałaś podczas choroby. Jeśli w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka złożysz wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to wówczas zasiłek otrzymasz w wysokości 80 % (a nie 100 % jak podczas choroby w ciąży).

Zmiana etatu

A co, jeżeli w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim dojdzie do zmiany Twojego wymiaru czasu pracy. Może się tak stać, jeśli np. podpisałaś aneks do umowy o pracę, zgodnie z którym twój wymiar czasu pracy uległ zmianie. Zgodnie z przepisami, jeżeli w okresie, który bierze się pod uwagę dla wyliczenia podstawy wymiaru, miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy, to podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na nowo. W efekcie wysokość zasiłku macierzyńskiego zmieni się.

I tu zaczynają się schody…

Zakres tych dwóch przepisów nie jest jednoznacznie określony, a spór na temat ich interpretacji pomiędzy ZUS-em a sądami trwa.

I tak, zdaniem ZUS-u nawet jeśli między okresami pobierania zasiłków chorobowego i macierzyńskiego nie było przerwy wynoszącej co najmniej 3 miesiące, to podstawę zasiłku macierzyńskiego należy obliczyć na nowo, jeśli w okresie przebywania na zasiłku chorobowym doszło do zamiany wymiaru czasu pracy. I zgodnie z taką interpretacją przepisów często postępują pracodawcy bojąc się zakwestionowania swoich wyliczeń przez ZUS.

 A w sądzie?

Jedna z decyzji ZUS przedstawiająca takie rozumienie przepisów jak opisałam Ci powyżej została zaskarżona do sądu. W toku procesu sądowego sprawa doszła do Sądu Najwyższego, który nie zgodził się z takim poglądem i w wyroku z 2016 r. (II UK 206/15) powiedział, że podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego nie ustala się na nowo, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie nieprzerwanego pobierania zasiłków tego samego lub innego rodzaju. Pomimo jednak takiego wyroku Sądu najwyższego ZUS nadal trzyma się swojej wcześniejszej interpretacji.

Co w takiej sytuacji możesz zrobić

Możesz odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS do sądu. Pamiętaj jednak, że wyrok Sądu Najwyższego nie jest obowiązującym prawem. Oczywiście dla sądu rozpoznającego Twoją sprawę będzie on na pewno istotną wskazówką, ale nie będzie tego sądu wiązał.

 

***

Zdjęcie: Juliette Leufke na Unsplash.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@lawfirst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: