Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym, specjalizuję się w prawie pracy. Propaguje wiedzę na temat prawnych aspektów kobiecej kariery i przedsiębiorczości. Piszę o inspirujących kobietach.
[Więcej >>>]

Umów konsultację prawną

Praca na urlopie rodzicielskim

Irena Pacholewska-Urgacz19 marca 201962 komentarze

praca na urlopie rodzicielskimTak, jak obiecałam Ci w zeszłym tygodniu, dzisiaj kolejny wpis dotyczący zasad łączenia opieki nad dzieckiem z pracą zawodową.

Tym razem napiszę Ci o urlopie rodzicielskim. A konkretnie o tym, czy dopuszczalna jest praca na urlopie rodzicielskim.  A jeśli tak, to na jakich zasadach.

Jeśli natomiast chcesz sprawdzić, jakie masz możliwości pracy podczas wcześniejszego etapu opieki nad dzieckiem, czyli podczas urlopu macierzyńskiego, to zerknij koniecznie tutaj.

Urlop rodzicielski

Na początek kilka słów wstępu 😀

Często używa się określenia roczny urlop macierzyński. Być może sama spotkałaś się z takim stwierdzeniem. Ale takiego urlopu w kodeksie pracy nie ma 😉

Jest za to urlop macierzyński, który przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi 20 tygodni, a jeśli urodzisz więcej dzieci na raz to jego wymiar zwiększa się i maksymalnie może wynosić 37 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie).

I jest kolejny urlop, czyli urlop rodzicielski, który standardowo w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 32 tygodnie. Oba te urlopy łącznie przy urodzeniu jednego dziecka mogą trwać 52 tygodnie, czyli rok. I pewnie stąd takie określenie roczny macierzyński.

W praktyce te urlopy jednak różnią się od siebie, między innymi zasadami, na jakich możesz podczas nich pracować. Zaraz do tego przejdę, a najpierw krótko opiszę Ci pozostałe różnice.

Masz wybór

Przede wszystkim urlop rodzicielski, w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, jest dobrowolny.

Być może pamiętasz, jak pisałam Ci, że urlop macierzyński, jeśli pracujesz na etacie, w pewnej części jest dla Ciebie obowiązkowy, a rezygnacja z pozostałej części jest możliwa tylko pod warunkiem przejęcia urlopu przez tatę.

Jeśli nie, to zobacz tutaj.

Tymczasem urlop rodzicielski to uprawnienie, a nie obowiązek rodziców. To znaczy, że rodzice mogą, ale nie muszą z niego skorzystać. Mogą też skorzystać tylko z jego części.

Urlop rodzicielski przysługuje
mamie i tacie

Po drugie, o ile urlop macierzyński przysługuje przede wszystkim mamie, a tacie tylko w szczególnych przypadkach, to urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom.

Jeżeli urodziłaś jedno dziecko przysługuje Wam w wymiarze 32 tygodni.

A jeżeli przy jednym porodu urodziłaś więcej dzieci (np. bliźniaki, tak jak ja 😀) to wówczas urlop rodzicielski może wynosić maksymalnie 34 tygodnie.

Razem czy osobno?

Urlop możesz wykorzystać Ty sama, tata dziecka, możecie też z niego korzystać naprzemiennie albo razem.

Jeżeli chcecie korzystać z urlopu obydwoje, to pamiętaj, że łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 32 lub 34 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci).

Jak to obliczyć? Podam Ci przykład.

Urodziłaś jedno dziecko, a zatem macie do wykorzystania 32 tygodnie. Chcecie razem z tatą dziecka przez pierwsze 8 tygodni korzystać z urlopu razem, potem urlop wykorzysta jedno z Was.

To oznacza, że po wspólnych 8 tygodniach do wykorzystania jednemu z Was zostanie jeszcze 16 tygodni (8 tygodni x 2 = 16 tygodni; 32 tygodnie – 16 tygodni = 16 tygodni pozostałych do wykorzystania).

 Urlop rodzicielski bezpośrednio
po macierzyńskim

Z urlop rodzicielskiego musisz skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Kolejne części urlopu również powinny przypadać bezpośrednio jedna po drugiej. Wyjątkiem jest możliwość przesunięcia na później części urlopu w maksymalnym wymiarze do 16 tygodni.

ALE UWAGA! Urlop rodzicielski możesz wykorzystać maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko kończy 6 rok życia.

Jeśli przesuniesz urlop rodzicielski to liczba wykorzystanych w ten sposób jego części pomniejsza liczbę części przysługującego Ci części urlopu wychowawczego.

Czyli, jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie np. 16 tygodni w późniejszym terminie to przysługujący Ci urlop wychowawczy będziesz mogła podzielić maksymalnie na 4 części (a nie kodeksowych 5).

Podział urlopu rodzicielskiego

Przepisy pozostawiają rodzicom pewną swobodę co do sposobu „rozdysponowania” urlopu rodzicielskiego. Możesz wykorzystać go od razu w całości albo podzielić na części. Warto jednak przy tym pamiętać, że:

   • tych części może być maksymalnie 4.
   • żadna z nich nie może być krótsza od 8 tygodni.

Od tej ostatniej reguły jest parę wyjątków m.in.:

 • kiedy urodzisz jedno dziecko – wówczas pierwsza część urlopu może wynosić 6 tygodni, albo
 • gdy ostatnia część urlopu do wykorzystania wynosi mniej niż 8 tygodni.

Praca na urlopie rodzicielskim
u własnego pracodawcy

No i wreszcie przechodzimy do kluczowej kwestii, czyli pracy na urlopie rodzicielskim 😀 Przepisy wyraźnie mówią, że możesz łączyć urlop rodzicielski z pracą u swojego pracodawcy. W tym celu potrzebujesz złożyć odpowiedni wniosek, co najmniej na 21 dni przez planowanym rozpoczęciem pracy.

Praca podczas urlopu rodzicielskiego jest możliwa maksymalnie na pół etatu.

Pracodawca teoretycznie musi zgodzić się na Twój wniosek, chyba, że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez Ciebie.

Jak sama pewnie zauważyłaś, te określenia są dość nieprecyzyjne. Według mnie pozostawiają pracodawcy całkiem sporą swobodę w tym temacie. W razie odmowy pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o tym na piśmie.

Praca na urlopie rodzicielskim
wydłuża jego wymiar

Jeżeli łączysz korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego pracodawcy to wymiar Twojego urlopu rodzicielskiego wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez Ciebie.

Może się wydłużyć maksymalnie do 64 lub 68 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie).

Jak to obliczyć? Przepisy mówią, że okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu oblicza się poprzez pomożenie liczby tygodni, przez jaką łączysz korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Podam Ci przykład

Wykorzystałaś 22 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Na ostatnie 10 tygodni wróciłaś do pracy na pół etatu. W takim wypadku Twój urlop rodzicielski wydłuży się o dodatkowe 5 tygodni (10 tygodni x ½ = 5 tygodni).

W trakcie tych 5 tygodni możesz nadal łączyć korzystanie z urlopu z pracą. Jeśli w trakcie tej dodatkowej, wydłużonej części nadal będziesz pracować, to urlop ulegnie dalszemu proporcjonalnemu wydłużeniu.

Ale w takim przypadku to wydłużenie oblicza się inaczej. Należy podzielić długość części urlopu powstałej w wyniku wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru etatu, w jakim zamierzasz łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Brzmi to dość skomplikowanie, wiem 🙈

To też zobacz na przykładzie. Załóżmy, że trakcie dodatkowych 5 tygodni, o które uległ przedłużeniu twój urlop rodzicielski, również chcesz pracować na pół etatu. W takim przypadku Twój urlop ostatecznie wydłuży się 10 tygodni.

Jak to obliczyłam?

Wydłużoną część urlopu tj. 5 tygodni podzieliłam przez ½ (bo 1- ½  = ½ ). I wyszło 10 tygodni.

Jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że zdecydowałaś się na połączenie całego urlopu rodzicielskiego z pracą. Twój urlop wydłuży się o 16 tygodni, ponieważ 32 tygodnie x ½ etatu = 16. Te dodatkowe 16 tygodni postanowiłaś również przeznaczyć na łączenie opieki nad dzieckiem z pracą na ½ etatu.

A zatem twój urlop rodzicielski wydłuży się ostatecznie o 32 tygodnie. Obliczyłam to tak: 16 tygodni / (1- ½ ) = 32 tygodnie.

Czy tylko etat?

Podobnie, jak to było w przypadku urlopu macierzyńskiego, kodeks pracy nie zabrania Ci pracy u Twojego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednak również w tym przypadku pamiętaj, że wykonywania tych samych zadań, które wcześniej wykonywałaś na umowie o pracę na podstawie np. umowy zlecenia może zostać uznane za naruszenie przepisów i obejście kodeksu pracy.

Praca na urlopie rodzicielskim w innej firmie

Czasami dostaję również pytania o możliwość „dorobienia” podczas urlopu rodzicielskiego w innym miejscu. Tu kodeks pracy nie stawia ograniczeń. Zasady o których pisałam Ci powyżej, dotyczą wyłącznie pracy u Twojego dotychczasowego pracodawcy.

Ograniczenia te nie dotyczą natomiast pracy w innej firmie. Jeśli zatem podejmiesz pracę na etat czy na zlecenie w innej firmie, to z jednej strony możesz to robić na cały etat, ale jednocześnie Twój urlop rodzicielski nie ulegnie wydłużeniu.

Tak samo jak w przypadku urlopu rodzicielskiego pamiętaj proszę o sprawdzeniu czy nie narusza to ewentualnie umowy o zakazie konkurencji, jeśli taką podpisałaś ze swoim pracodawcą.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci najważniejsze kwestie dotyczące urlopu rodzicielskiego. Niedługo kolejne wpisy dotyczące zasad łączenia pracy i opieki nad dzieckiem. Szykuję też dla Ciebie specjalną niespodziankę, dlatego zapraszam, zaglądaj tu regularnie 😀!

***

Photo by William Iven on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Irena Pacholewska-Urgacz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 62 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Kasia 2 kwietnia, 2019 o 13:46

  Dzień dobry, mam takie pytanie: czy jeśli łączony jest urlop rodzicielski z pracą np. na 1/2 etatu, to wtedy przysługuje zasiłek z ZUS-u? Jeśli tak, to pewnie w wysokości 1/2 stawki, która byłaby wypłacana, gdyby mama nie pracowała? I druga kwestia, jeśli w trakcie urlopu rodzicielskiego pracowałabym u innego pracodawcy, to zasiłek nadal przysługuje, dobrze myślę? Pozdrawiam serdecznie 🙂 PS Także mama bliźniaczek 🙂

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 kwietnia, 2019 o 22:15

  Tak, zgadza się 🙂 pozdrowienia!

  Odpowiedz

  Anna 20 lipca, 2019 o 00:04

  Witam, czy w trakcie tego wydłużonego urlopu rodzicielskiego nadal obowiązują zasady związane z zakazem wypowiedzenia umowy o pracę? i czy po zakończonym przedłużonym urlopie rodzicielskim można skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy (maksymalnie do połowy etatu)? pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 sierpnia, 2019 o 14:13

  Tak, to jest nadal urlop rodzicielski dlatego ochrona dalej obowiązuje. Obniżenie wymiaru czasu pracy dotyczy natomiast urlopu wychowawczego i jeśli będzie Pani do niego uprawniona to będzie Pani mogła obniżyć etat. Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz

  Natalia 8 listopada, 2019 o 19:23

  Czy jeśli zasiłek wypłaca mi ZUS, bo umowa skończyła się miesiąc po porodzie. Czy mogę pójść na przykład na miesiąc do pracy ? Czy zasiłek zostanie jakoś zmniejszony, bądź zablokowany ?

  Odpowiedz

  Małgorzata 7 września, 2019 o 21:30

  Witam, czy jeśli mialam umowe na czas okreslony na 6/18 etatu. I podczas macierzynskiego i części rodzicielskiego dostawalam wyrownanie do 1tys a podczas urlopu rodzicielskiego Skonczyla sie umowa i dostaje nowa umowe u tego samego pracodawcy i wracam do pracy tylko w innym wymiarzea
  4/18 etatu to czy obowiazuje mnie to wyrownanie rodzicielskiego do 1tys?

  Odpowiedz

  Małgorzata 8 listopada, 2019 o 15:32

  Proszę o odpowiedz.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 stycznia, 2020 o 07:24

  Dzień dobry, jeśli zasiłek będzie niższy niż 1000 zł to tak. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Małgorzata 8 października, 2019 o 10:36

  Pozostało mi 22 tygodnie rodzicielskiego. Czyli licząc całkowicie z maksymalnym wydluzeniem przy powrocie na 1/2 etatu to byłyby 44 tygodnie. na ile części mogę sobie to rozłożyć ?

  Odpowiedz

  Gośka 8 października, 2019 o 10:38

  Pozostało mi 22 tygodnie rodzicielskiego. Czyli licząc całkowicie z maksymalnym wydluzeniem przy powrocie na 1/2 etatu to byłyby 44 tygodnie. na ile części mogę sobie to rozłożyć ?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 października, 2019 o 05:24

  Pani Małgorzato, dziękuję za komentarz, myślę, że napisze kiedyś artykuł o podziale rodzicielskiego na części bo to bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast generalnie zasady podziału urlopu nie zmieniają się, wydłużenie dotyczy bowiem części podczas której decyduje się Pani pracować.

  Odpowiedz

  Aleksandra 11 października, 2019 o 07:04

  Witam.
  Miałam umowę o prace podpisana do dnia porodu. Obecnie jestem na urlopie rodzicielskim podjęłam prace dorywcza na umowa-zlecenie. I miesiąc przed końcem urlopu chce iść do pracy na pełen etat z umowa o prace. Czy jest taka możliwość? To wszystko jest zgodne z przepisany ?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 października, 2019 o 05:05

  Ogólne przepisy kodeksu pracy tego nie zabraniają, ale mogą być pewne ograniczenia w przepisach szczególnych lub np. zakaz konkurencji. Aby mieć pewność należałoby przeanalizować sprawę indywidualnie.Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Katarzyna 26 października, 2019 o 23:38

  Witam, bardzo ciekawy artykuł, lecz brakuje mi tutaj przykładu który mogłabym do siebie podciągnąć. Jeśli można to zapytam.
  W 2016 r urodziłam dziecko wykorzystałam 20tyg macierzyńskiego i zaraz po tym przeszłam na urlop rodzicielski który połączyłam z pracą na poletatu ale urlop ten wzięłam na 8 tyg (łącząc z pracą byłam na nim 12 tyg) w tym roku postanowiłam dokończyć swój urlop rodzicielski. Tylko tutaj pojawia się problem gdyż niestety nie nikt nie jest mi w stanie powiedzieć ile.konkretnie tygodni.moge wykorzystać czy 24 tyg (32 tyg-8tyg) czy też podali mi rowniez wersję 28 (32- (8+4)) ze względu na wykonywanie pracy. Czy jest mi Pani w stanie udzielić informacji?

  Odpowiedz

  Alicja 3 listopada, 2019 o 16:00

  Łacze pracę na pol etatu i urlop rodzicielski. Czy mogę zrezygnować z pracy i powrócić z powrotem na rodzicielski ? Czy pracodawca musi wyrazić na to zgodę?:) pozdrawiam !

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 marca, 2020 o 14:25

  Dzień dobry, wymaga to zgody pracodawcy. Szerzej na ten temat może Pani przeczytać w moim artykule w Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/Kadry/304209983-Praca-na-urlopach-zwiazanych-z-rodzicielstwem-zgodnie-z-regulami.html Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Natalia 4 listopada, 2019 o 19:02

  Otrzymałam od bezpośredniej przełożonej propozycję powrotu do pracy na pół etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Ma się to łączyć z awansem. Czy nie ma prawnych przeciwwskazań do zmiany warunków umowy i wynagrodzenia w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 marca, 2020 o 14:28

  Nie ma przeciwwskazań aby mogła Pani otrzymać awans i podwyżkę. Aczkolwiek w przyszłości może to mieć znaczenie np. dla ustalenia wysokości kolejnego zasiłku – wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Paulina 3 grudnia, 2019 o 13:46

  Dzień dobry,
  od grudnia bieżącego roku przechodzę na urlop rodzicielski. Jestem zatrudniona na etacie i z tego tytułu pobieram zasiłek macierzyński oraz rodzicielski. Od stycznia planuję wznowić swoją działalność gospodarczą, niezwiązaną ze świadczeniem usług dla pracodawcy. Czy obowiązują mnie w takiej sytuacji jakieś ograniczenia z tytułu potencjalnych dochodów z działalności i czy o fakcie wznowienia działalności muszę poinformować pracodawcę?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 4 grudnia, 2019 o 21:08

  Pani Paulino, dziękuję za komentarz! Nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach ale napiszę o tym niebawem wpis, bo pytań o działalność i etat jest coraz więcej. Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz

  Krzysztof 4 grudnia, 2019 o 20:10

  W lipcu 2018 został mi udzielony urlop rodzicielski który łączyłem z pracą na 1/2 etatu, urlop rodzicielski w wydłużonym wymiarze udzielono mi do października 2019. Umowa o pracę skończyła mi się z końcem grudnia 2018 i nie została przedłużona. ZUS przeliczył mi urlop rodzicielski na pełen wymiar od 01-01-2019 i proporcjonalnie skrócił go do maja. Ja nie chciałem żeby ZUS przeliczał mi ten urlop i chciałem być na nim w połowie wymiaru do października taki jak został mi udzielony. Pisałem w tej kwestii do ZUS i dostałem odpowiedź że w takiej sytuacji nie mogę korzystać z urlopu wychowawczego w połowie wymiaru do października i ZUS musi go przeliczyć na pełen wymiar do maja.
  Czy ZUS musi przeliczać mi urlop na pełny wymiar i czy rzeczywiście po ustaniu zatrudnienia nie mogę korzystać z urlopu w połowie wymiaru do października?

  Odpowiedz

  Krzysztof 27 lutego, 2020 o 20:33

  Można prosić o pochylenie się nad tym tematem

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 9 marca, 2020 o 16:34

  Panie Krzysztofie, to jest temat na indywidualną poradę, pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Monika 6 grudnia, 2019 o 13:20

  Obecnie przebywam na urlopie rodzicielski, do końca zostało mi się ok 10 tygodni. Rozważam zmianę pracy. Czy mogę podjąć pracę u innego pracodawcy przebywajac na urlopie rodzicielskim? Czy lepiej przerwać urlop rodzicielski i podjąć pracę u nowego pracodawcy?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:30

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się do indywidualnej analizy – a ja nie udzielam porad w indywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt: https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Patrycja 7 grudnia, 2019 o 11:48

  Witam.
  Jestem na urlopie macierzyńskim. Chciałabym zapytać Panią:
  -Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje mi, jeśli zatrudniona jestem na 15/26? 32 tygodnie czy 16?
  -Gdybym chciała wrócić do pracy podczas urlopu, ile godzin pracy mogę wykonywać pozostając na urlopie rodzicielskim?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:29

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się do indywidualnej analizy – a ja nie udzielam porad w indywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt: https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Ewelina 28 grudnia, 2019 o 18:39

  Pani Ireno,
  dziękuję za wpis. Mam pytanie do akapitu „Czy tylko etat?”. Obowiązki oraz umowa na urlopie macierzyńskim muszą różnić się, od tych które wykonywane były wcześniej. Jest dla mnie niejasne, które obowiązki są punktem odniesienia dla urlopu rodzicielskiego. Te przed urlopem macierzyńskim, czy te z umowy zlecenia podczas urlopu macierzyńskiego? Obowiązki i umowa na urlopie rodzicielskim muszą różnić się od tych na urlopie macierzyńskim, czy można kontynuować pracę wykonywaną na urlopie macierzyńskim?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
  Ewelina

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 stycznia, 2020 o 07:15

  Pani Ewelino, dziękuję za komentarz! Chodzi o to, aby na zleceniu nie robić tego samego co wynika z umowy o pracę 🙂 Czy dobrze to wyjaśniłam? Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Joanna 3 stycznia, 2020 o 15:08

  Witam,
  Czy mogę prosić o podstawę prawną do części artykułu dotyczącej „Praca na urlopie rodzicielskim w innej firmie”.Nie mogę znaleźć w kodeksie pracy, a nowy pracodawca nakazuje mi rezygnację z urlopu rodzicielskiego i świadczeń, gdyż twierdzi, że nie mogę podjąć pracy na etat u niego (nowego pracodawcy), bez rezygnacji z urlopu rodzicielskiego u innego pracodawcy.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 4 stycznia, 2020 o 08:03

  Dzień dobry, nie ma takiej wyraźnej podstawy. To wygląda z ogólnych zasad prawnych – skoro przepisy tego nie zakazują to jest to dopuszczalne. Tak jak jednak pisałam, mogą zachodzić pewne szczególne okoliczności, które to uniemożliwają więc sugeruję aby skonsultowała Pani swoją sytuację indywidualnie.

  Odpowiedz

  Kasia 4 stycznia, 2020 o 11:09

  Witam, obecnie jestem na urlopie rodzicielskim (do końca lipca) i w marcu będę rozpoczynać nową pracę. Czy w momencie podpisywania umowy o pracę u nowego pracodawcy muszę mieć zakończoną pracę u starego? W sensie czy mogę pracować w nowej pracy pobierając do końca rodzicielskiego zasiłek? Mam nadzieję że dobrze to odpisałam 😉

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 19 marca, 2020 o 10:21

  Dzień dobry, proszę jeszcze raz zajrzeć do wpisu 🙂 Pozdrawiam !

  Odpowiedz

  Marta 13 stycznia, 2020 o 22:35

  Witam, czy w przypadku wykonywania pracy na urlopie rodzicielskim na umowie zlecenie lub dzieło u swojego pracodawcy są jakieś ograniczenia finansowe żeby nie stracić zasiłku od zusu? Bądź jak się przekroczy jakaś granice miesięcznego wynagrodzenia to ZUS odpowiednio zmniejsza zasiłek? Czy wysokość zasiłku jest zmniejszana tylko w wypadku połączenia urlopu z pracą na jakąś część etatu?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2020 o 10:35

  Dzień dobry, Pani Marto – kodeks pracy dotyczy tylko sytuacji zmniejszenia etatu na umowie o pracę, nie dotyczy innych umów typu zlecenie czy dzieło ale trzeba tutaj dokładnie sprawdzić sytuacje aby ZUS nie doszedł do wniosku, że zawarcie umowy cywilnoprawnej tak naprawdę stanowi obejście prawa i zmierza do wyłudzenia wyższego zasiłku. Umowy cywilnoprawne ze swoim własnym pracodawcą to bardzo delikatna sytuacja i aby ne zostały uznane za umowę o pracę są dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach – trzeba to sprawdzać indywidualnie. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Marta 17 stycznia, 2020 o 20:53

  Witam,

  Przebywam obecnie na urlopie rodzicielskim. Dostałam propozycje pracy w innej firmie. Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim- umowa u obecnego pracodawcy na czas nieokreślony i on wypłaca zasiłek . Czy mogę zlozyc wypowiedzenie u obecnego pracodawcy, wtedy ZUS będzie mi wypłacał zasiłek do końca urlopu rodzicielskiego -do końca 52 tygodnia życia dziecka. A co jeśli w czasie tego zasiłku wypłacanego przez ZUS chciałabym podjąć prace u innego pracodawcy? Czy ZUS przestanie mi wypłacać zasiłek jeśli wypowiem umowę u obecnego pracodawcy i podejmę prace u drugiego?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:27

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się do indywidualnej analizy – a ja nie udzielam porad w indywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt: https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Agnieszka 21 stycznia, 2020 o 09:57

  Dzień dobry!
  Chciałabym zapytać o kilka rzeczy.
  1. Czy jest jakiś przykładowy wniosek jaki trzeba złożyć żeby podzielić urlop rodzicielski na dwie równe części? Te drugie 16 tygodni chciałabym łączyć z pracą na pół etatu przez cały okres czyli po przeliczeniu wychodzi 32 tygodnie.
  2. Mam dużo zalegającego urlopu czy mogę go wybrać od razu w momencie rozpoczęcia pracy na pół etatu? Rozumiem że wtedy urlop też ulegnie podwojeniu prawda?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 9 marca, 2020 o 16:28

  Dzień dobry, treść wniosków reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO TAKICH WNIOSKÓW z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243). Wskazuje ono również co do wniosków należy załączyć. Jeśli chodzi o urlop to mówiąc precyzyjnie nie tyle ulega podwojeniu co udziela się go w takim wymiarze jak wynika z aktualnej wysokości etatu 🙂 Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Aneta 27 stycznia, 2020 o 12:10

  Witam, pracuję w kilku miejscach (wszystkie umowy poniżej pół etatu). Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, chciałabym wrócić do pracy u jednego pracodawcy. Czy mogę w jednym miejscu pracy zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, a w pozostałych dwóch miejscach ten urlop wykorzystać?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 26 lutego, 2020 o 12:47

  Dzień dobry Pani Aneto, tak każda umowa z innym pracodawcą to osobny stosunek prawny. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Ania 7 lutego, 2020 o 12:22

  Pani Ireno, świetny artykuł, ale nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie. Mam nadzieję, że znajdzie Pani chwilę na odpowiedź: po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o 16 tygodni urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą w wymiarze pół etatu (co faktycznie daje 32 tygodnie). We wniosku napisałam, że pozostałe 16 tygodni planuję wykorzystać w innym terminie. Pracodawca twierdzi, że w tym wypadku nie mam prawa do przerwania urlopu rodzicielskiego i wykorzystania ostatnich 16 tygodni w innym terminie. Czy mój pracodawca ma rację?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 9 marca, 2020 o 16:06

  Dzień dobry, musiałabym zobaczyć Pani wniosek, ale zasadniczo przepisy przewidują taką możliwość, że urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Katarzyna 15 kwietnia, 2020 o 00:05

  Dzień dobry wieczór 🙂

  Mam pytanie dotyczące łączenia urlopu rodzicielskiego (zasiłek macierzyński w kwocie brutto nie osiąga płacy minimalnej) z pracą na pół etatu (wynagrodzenie brutto z tego tytułu również nie osiąga płacy minimalnej) i jeszcze do tego umową zlecenia:
  1) u własnego pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego,
  2) u innego płatnika?
  Jak wygląda kwestia oskładkowania umowy zlecenia w obu powyższych przypadkach – pełny ZUS czy tylko zdrowotna?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź – szacunek dla Pani, za to, co Pani robi 🙂 pozdrawiam serdecznie.
  Katarzyna

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:25

  Dziękuję za miłe słowa 🙂 Pani pytanie nadaje się do indywidualnej analizy – a jak nie udzielam porad w idnywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Anna 26 kwietnia, 2020 o 18:28

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu oraz ustaleniu podstawy zwolnienia chorobowego. Po powrocie do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego dostałam podwyżkę z aneksem do umowy. Łączę 1/4 etatu z urlopem macierzyńskim. Jak w takiej sytuacji oblicza się podstawę zasiłku chorobowego? Czy wiążąca jest kwota w aneksie do umowy? Czy może średnia ostatnich miesięcy z 1/4 pensji wypłacanej przez pracodawcę i zasiłku macierzyńskiego? Niestety nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji na temat wyznaczania nowej podstawy. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:21

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się na indywidualna analizę. Jeś.i jest Pani zainteresowana konsultacją to proszę o kontakt https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Anna 21 maja, 2020 o 11:42

  Witam,
  chciałabym zapytać czy będąc na zasiłku rodzicielskim( jestem lekarzem) mogę pełnić w szpitalu tylko dyżury medyczne w ramach umowy o pracę u mojego pracodawcy bez określenia na jaką ilość etatu chcę wrócić do pracy ?
  dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz

  Tom 14 sierpnia, 2020 o 11:48

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie urlopu rodzicielskiego i działalności gospodarczej. Jestem zatrudniony na część etatu oraz prowadzę działalność gospodarczą. Jeśli dobrze wnioskuję z artykułu, to jeżeli chciałbym wykorzystać urlop rodzicielski u pracodawcy, to mogę w tym czasie bez przeszkód dalej prowadzić działalność, tak?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 17 sierpnia, 2020 o 15:04

  Jeśli nie koliduje to np. z zakazem konkurencji to tak 🙂 pozdrawiam

  Odpowiedz

  Izabela 3 listopada, 2020 o 21:32

  Witam,
  Czy jest taka możliwość, że zarówno ja jak i mój mąż wzięlibyśmy jednocześnie urlop rodzicielski łączony z pracą na pół etatu? Jeśli tak, to całość trwałaby 32 tygodnie, a nie 64?

  Odpowiedz

  Żaneta 10 grudnia, 2020 o 18:47

  Dzień dobry,
  Moja umowa o pracę zakończyła się z dniem porodu. Od stycznia zaczynam urlop rodzicielski (teraz jestem na macierzyńskim), czy podejmując nową prace na 1/2 etatu nie stracę całości zasiłku rodziceilskiego? Co w przypadku gdy u innego pracodawcy zacznę pracować na cały etat bądz na staż? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 13 grudnia, 2020 o 13:58

  Dzień dobry, skoro umowa się rozwiązała, to nie jest już Pani na urlopie tylko pobiera Pani zasiłek macierzyński. Natomiast, aby udzielić Pani odpowiedzi na Pani pytania musiałabym zapoznać się szczegółowo ze sprawą. Jeśli potrzebuje Pani indywidualnej konsultacji to może Pani zajrzeć tutaj: https://kobietawpracy.pl/sklep/ Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Kasia 2 stycznia, 2021 o 14:47

  Czy jeśli po porodzie zdecyduje się na 100 procent zasiłku macierzyńskiego i potem 60 procent urlopu rodzicielskirgo czy w trakcie urlopu rodzicielskiego mogę z niego zrezygnować na rzecz pracy ma 1/2 etatu i wtedy 30 procent urlopu.wychowawczrgo ? Ale bez przekazywania urlopu na rzecz ojca ?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2021 o 14:10

  Dzień dobry, nie ma Pani obowiązku przekazywania części urlopu rodzicielskiego na ojca dziecka. Rozumiem, że miała Pani na myśli urlop rodzicielski pisząc o wychowawczym? On proporcjonalnie się wydłuża, jednocześnie zasiłek ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

  Odpowiedz

  Anna 4 stycznia, 2021 o 19:45

  Witam. Jestem na urlopie macierzyńskim do czerwca. Jednak chciałabym zmienić pracę i podjąć ja w trakcie urlopu macierzyńskiego. Czy w związku z tym rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron i podejmując pracę w innym zakładzie tracę prawo do zasiłku macierzyńskiego? Jak rozwiązać tą sytuację, aby była dla mnie korzystna? Czy w nowym zakładzie pracy mogę brać nadgodziny?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2021 o 14:13

  Dzień dobry, Pani sytuacja wymaga indywidualnej analizy. Jeśli jest Pani zainteresowana zapraszam do umówienia się na konsultację. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Asia 10 lutego, 2021 o 10:30

  Witam. Chciałabym zapytać o pewną kwestię.
  W ubiegłym roku urodziłam dziecko i wnioskowałam tylko o urlop macierzyński, który po obliczeniu zakończył się na początku stycznia 2021r. Umowę o pracę miałam do końca roku 2020.
  W związku z tym, że nie wnioskowałam wtedy o urlop rodzicielski a urlop macierzyński zakończył mi się w styczniu czy mam prawo do zasiłku rodzicielskiego?

  Odpowiedz

  Syla 13 marca, 2022 o 10:34

  Witam,

  Jestem na urlopie rodzicielskim, który trwać ma do 31.08.2022. Chciałabym podjąć w jego trakcie prace u innego pracodawcy na podstawie umowy o prace na cały etat, czy jest taka możliwość aby mieć umowę o prace u innego pracodawcy podczas tego urlopu ? Czy muszę informować o tym obecnego pracodawcę ?

  Odpowiedz

  Magda 28 września, 2022 o 19:58

  Witam mam pytanie czy pierwsze 16 tygodni rodzicielskiego mogę podzielić z mężem jak chce np ojciec bierze 10 tygodni rodzicielskiego a ja 6 tygodni. Bo resztę 16 tygodni chciałabym wykorzystać w późniejszym czasie.

  Odpowiedz

  Milena 10 września, 2023 o 11:30

  Dzień dobry. A jak to jest z umową o pracę u swojego pracodawcy ale umowa jest dodatkowa i świadczy się inną usługę jak ta przed urlopem macierzyńskim? Czy pomniejsza się część zasilku, który wypłaca zus?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 30 listopada, 2023 o 15:55

  Musiałabym poznać więcej szczegółów co do tej „dodatkowej” umowy o pracę. Raczej jest to rozwiązanie nietypowe aby w jednym miejscu były dwie umowy o pracę – teoretycznie możliwe ale może rodzić komplikacje.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: