Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym, specjalizuję się w prawie pracy. Propaguje wiedzę na temat prawnych aspektów kobiecej kariery i przedsiębiorczości. Piszę o inspirujących kobietach.
[Więcej >>>]

Umów konsultację prawną

Wysokość zasiłku macierzyńskiego – umowa o pracę

Irena Pacholewska-Urgacz18 stycznia 202462 komentarze

Wysokość zasiłku macierzyńskiegoTemat obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego budzi wiele wątpliwości. W poniższym wpisie znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy pracujesz na umówię o pracę.

Zasiłek macierzyński na umowie o pracę – kiedy masz do niego prawo

Zasiłek macierzyński będzie Ci przysługiwać, jeżeli urodzisz dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego. Jeśli zatem jesteś pracownią to, aby mieć prawo do urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego (a co za tym idzie do zasiłku macierzyńskiego za ich okres), Twoja umowa o pracę musi obowiązywać w chwili porodu.

W niektórych przypadkach będziesz mieć jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego pomimo, że nie będziesz już objęta ubezpieczeniem chorobowym. Czy będziesz mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego (ale już nie do urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego) nawet jeśli Twoja umowa o pracę nie będzie już obowiązywać. Tak będzie, jeśli:

 • Twoja umowa o pacę na czas określony lub na okres próbny uległa przedłużeniu do dnia porodu (będzie tak, gdy byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę przekraczający jeden miesiąc i umowa ta miała planowo ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży) ;
 • Twój pracodawca w okresie Twojej ciąży zmarł, ogłosił upadłość lub został zlikwidowany, a Tobie nie zapewniono innej pracy;
 • zostałaś bezprawnie zwolniona z pracy, gdy byłaś w ciąży i zostało to potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Zasiłek macierzyński – jak długo masz do niego prawo

Długość okresu, za jaki przysługuje Ci zasiłek macierzyński jest spójny z długością urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przewidzianego w kodeksie pracy, oraz zależy od liczby urodzonych dzieci.

Masz prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni– gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 31 tygodni– gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu,
 • 33 tygodni – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu,
 • 35 tygodni – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu,
 • 37 tygodni – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Urlopu rodzicielski przy urodzeniu jednego dziecka wynosi 41 tygodni, a jeśli urodziłaś dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie to wówczas urlop rodzicielki wynosi 43 tygodnie.

Pamiętaj jednak, że każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeśli więc Ty, jako mama, wykorzystasz np. 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, to 9 tygodni przysługuje ojcu dziecka. Jeśli on nie wykorzysta tego urlopu, to ta część Wam przepadnie. I odwrotnie. Jeśli to tata wykorzystał 32 tygodnie, to aby pozostałe 9 tygodni nie przepadło, musisz wykorzystać je Ty.

Przed porodem możesz wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas po porodzie masz prawo do pozostałej części.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego – umowa o pracę

Określenie „roczny macierzyński” jest pewnym uproszczeniem. Tak naprawdę, jak mogłaś zobaczyć powyżej, mówimy o dwóch urlopach: macierzyńskim i rodzicielskim, które w sumie dają ponad rok możliwości opieki nad dzieckiem. Bardzo dobrze to widać w kontekście wysokości zasiłku macierzyńskiego, ponieważ jego wysokość różni się w zależności od rodzaju urlopu.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli jednak w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka złożysz wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to wówczas zasiłek otrzymasz w wysokości 81,5 % podstawy wymiaru.

Pamiętaj, że zasiłek macierzyński za okres 9 tygodni urlopu rodzicielskiego (czyli tej części, która przepada, jeśli nie wykorzysta jej drugi rodzic ) wynosi 70% podstawy wymiaru.

Jeśli nie wykorzystasz ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku) w pierwszym roku życia dziecka, to masz prawo do  zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 70% podstawy wymiaru oraz do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru. Wyrównanie zostanie wypłacone wyłącznie na Twój wniosek.

„Kosiniakowe” czyli gwarantowany 1.000 złotych zasiłku macierzyńskiego

Jeśli Twój zasiłek macierzyński miałby wynosić mniej niż 1.000 zł to wówczas jego kwotę podwyższa się właśnie do 1.000 zł. Tak może być na przykład w sytuacji, gdy przed urodzeniem dziecka pracowałaś na niewielki wymiar etatu.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego – umowa o pracę

Jak mogłaś przeczytać powyżej zasiłek macierzyński może wynosić pewien procent podstawy wymiaru zasiłku. Jak zatem obliczyć ową podstawę wymiaru?

Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urodzenie dziecka.   

Jeżeli natomiast urodziłaś dziecko przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, wówczas do obliczenia podstawy wymiaru Twojego zasiłku bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe.

Przepisy zawierają również szczegółowe wskazówki, jak liczyć podstawę wymiaru, gdy pracownik nie przepracował nawet jednego pełnego miesiąca kalendarzowego lub przy nieobecnościach pracownika w okresie 12 miesięcy, oraz jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru, a których uwzględniać nie należy.

Zmiana rodzaju zasiłku a podstawa wymiaru 

Często jest tak, że urodzenie dziecka poprzedza zwolnienie lekarskie. Jaka będzie wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy przyszła mama przebywa w ciąży na zwolnieniu lekarskim i w trakcie tego zwolnienia rodzi dziecko?

Zasadą jest, że raz ustalona podstawa wymiaru obowiązuje, dopóki przerwa pomiędzy okresami pobierania poszczególnych zasiłków w ogóle nie było przerwy lub była ona krótsza niż miesiąc. Jeżeli zatem na przykład podczas zwolnienia chorobowego urodzisz dziecko i pójdziesz na urlop macierzyński, to podstawa twojego zasiłku macierzyńskiego będzie taka jak podczas pobierania zasiłku chorobowego.nie znaczy to jednak, że kwota zasiłku macierzyńskiego będzie taka sama jak chorobowego (bo podczas zwolnienia lekarskiego w trakcie ciąży zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru).

Zmiana wymiaru czasu pracy 

A co, jeżeli w miesiącu, w którym urodziłaś dziecko albo w miesiącach poprzedzających nastąpiła zamiana wymiaru Twojego czasu pracy . Może się tak stać, jeśli podpisałaś aneks do umowy o pracę, zgodnie z którym etat zmienił się np. z 3/4 na pełen .

Zgodnie z przepisami, jeżeli w okresie, który bierze się pod uwagę dla wyliczenia podstawy wymiaru, miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy, to podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na nowo. W efekcie wysokość zasiłku macierzyńskiego zmieni się.

Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie ciąży, które skutkować będzie podwyżką Twojego wynagrodzenia, może spowodować zakwestionowanie wypłaty zasiłku przez ZUS. ZUS może w takim wypadku twierdzić, że zmiana wymiaru etatu miała na celu wyłącznie uzyskanie wyższego zasiłku. Gdyby tak się stało pozostaje Ci aktywne uczestnictwo w postępowaniu wyjaśniającym przed ZUS.  A w razie wydania przez ZUS negatywnej decyzji – dochodzenie swoich praw przed sądem.

***

Zdjęcie: Juliette Leufke na Unsplash.com

W czym mogę Ci pomóc?

Irena Pacholewska-Urgacz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 62 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Iza 25 sierpnia, 2019 o 19:35

  Witam,
  Moja sytuacja jest inna i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości. Większość opisywanych sytuacji dotyczy zmiany na gorsze. Natomiast ja będąc w ciąży(i nie ukrywając tego faktu, bo było już widać) zmieniłam pracę na lepszą tj. wyższe stanowisko i wyższe wynagrodzenie u innego pracodawcy i umowa o pracę na czas nieokreślony. W poprzedniej pracy również byłam zatrudniona na umowę o pracę i na czas nieokreślony. Przejście było płynne bez przerw w zatrudnieniu. Jak zostanie obliczona wysokość macierzyńskiego? Na podstawie średniej z 12 miesięcy, zatem również z zarobków z poprzedniej pracy? Czy na podstawie zarobków u nowego pracodawcy? Czy ma znaczenie długość zatrudnienia u nowego pracodawcy? Czy pójście na zwolnienie lekarskie na miesiąc lub dwa przed porodem obniży mój macierzyński (liczony ze średniej?)? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 26 sierpnia, 2019 o 14:47

  Dzień dobry, bardzo ciekawe pytanie, napiszę o tym na blogu 🙂 Natomiast tak na szybko – zasadą jest, że liczy się z wynagrodzenia u nowego pracodawcy. A co do wysokości zasiłku to jeśli pomiędzy zwolnieniem lekarskim, a urodzeniem dziecka nie ma przerwy to wysokość nie ulega obniżeniu. Pisałam o tym na blogu tutaj: https://kobietawpracy.pl/zasilek-macierzynski-zmiana-etatu/

  Odpowiedz

  Iza 26 sierpnia, 2019 o 21:26

  Dziękuję za odpowiedź. Kiedy zatem najkorzystniej jest zacząć zwolnienie lekarskie? (wiem że to nie jest do końca właściwe pytanie) Obecnie jeszcze pracuję, ale jest mi coraz trudniej i lekarz sugeruje, że jestem już mocno przemęczona(kręgosłup, puchnące nogi itp.). Prawdopodobnie zatem nie będę w stanie pracować do dnia porodu. Jeśli zdecyduję się rozpocząć zwolnienie i pozostać na nim do porodu(a zostało mniej niż 3 miesiące), to czy powinnam zadbać żeby to były pełne miesiące. Czy rozpoczęcie zwolnienia w połowie lub przed połową miesiąca obniży mi średnią i co za tym idzie macierzyński(to byłaby średnia z 2-3 miesięcy, więc matematycznie to może robić różnicę przy jednej połowicznej pensji) ? Dziękuję z góry za pomoc

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 28 sierpnia, 2019 o 08:47

  Pani Izo, ta sprawa już wymaga indywidualnej analizy poza forum. Namiary na mnie znajdzie Pani tutaj https://kobietawpracy.pl/kontakt/ Pozdrawiam ciepło.

  Odpowiedz

  Paola 25 lutego, 2020 o 20:17

  Czyli w odwrotnej sytuacji, jeśli zmieniłam pracodawcę i obecnie zarabiam mniej, to zasiłek macierzyński nie będzie uwzględniał 12 miesięcy wstecz, ale tylko te u nowego pracodawcy?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 26 lutego, 2020 o 09:47

  Tak, dokładnie. Pod uwagę bierze się zatrudnienie u aktualnego pracodawcy. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Katarzyna 2 marca, 2023 o 09:51

  Dzien dobry, mam troche inna sytuacje – jestem w ciazy i z powodu problemow przebywam na zwolnieniu lekarskim juz od 2 trymwstru. Bedac juz na zwolnieniu, ottzymalam od pracowawcy roczna premie. Zastanawiam sie, czy jak pojde na macierzynski, to podstawa bedzie srednia z 12 miesiecy z czasu sprzed L4, czy moze srednia jest wyliczana z ostatnich 12 miesiecy nawet jesli jest sie na L4, i wtedy premia tez zaliczalaby sie do tej sredniej?
  Dziekuje, Katarzyna

  Beata 30 sierpnia, 2019 o 16:43

  Dzien dobry,
  Ja mam inna sytuacje, w styczniu tego roku miałam zwolnienie L4 1 dzien, luty 5 dni a w maju 6 dni. W okresie marcowym została wypłacona mi premia oraz dostałam podwyżkę w pracy . Na zwolnienie przed porodem poszłam w lipcu. Naliczona podstawa została mi ze średniej wynagrodzeń z 2018 roku, gdzie moje średnie wynagrodzenie było znacząco niższe. Usłyszałam ze podstawa wyliczana jest z 3 miesięcy które sa nie przerwane zwolnieniami. Czy to prawidłowa interpretacja? Czuje sie mocno pokrzywdzona ponieważ zwolnienie było brane na chorobę dziecka i przez moja niewiedzę na macierzyńskim będę zarabiać tyle jak 1,5 roku wcześniej .

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 września, 2019 o 09:47

  Dzień dobry Pani Beato, dziękuję za komentarz. Generalnie zasada jest tak jak piszę w artykule https://kobietawpracy.pl/zasilek-macierzynski-zmiana-etatu/ że podstawa pozostaje taka sama, jeśli przerwa pomiędzy zasiłkami nie przekracza 3 miesięcy. Jeśli natomiast potrzebuje Pani indywidualnej porady to proszę o kontakt https://kobietawpracy.pl/kontakt/ 🙂 Pozdrawiam ciepło!

  Odpowiedz

  Klaudia 13 października, 2019 o 23:59

  Witam, piszę do Pani z serdecznym zapytaniem. Od marca 2017 roku jestem zatrudniona w firmie( oczywiście najpierw na czas określiły, następnie już od prawie 1,5 roku na umowę o pracę na czas nieokreślony) na 1/4 etatu; ze względu na to,
  iż jestem również studentką. Od prawie 2
  miesięcy zmieniłam wymiar czasu pracy na cały etat. Parę dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Bardzo źle znoszę pierwszy trymestr, wciąż wymiotuję i mam niestety inne dolegliwości ciążowe 🙁 Mój lekarz chce wysłać mnie na L4 również ze względu na to, iż przez duże problemy z tarczycą, jest spore prawdopodobieństwo zagrożenia ciąży. Czy w świetle nowych przepisów na ewentualnym L4 zostanie mi wypłacone świadczenie średniej z 12 ostatnich miesięcy, czy też pensję którą otrzymuje teraz tzn. za pracę na cały etat. Proszę o pomoc.

  Pozdrawiam Serdecznie,
  Klaudia

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 października, 2019 o 04:47

  Dzień dobry Pani Klaudio, dziękuję za komentarz. Kwestie wysokości podstawy wymiaru wymagają jednak analizy konkretnego przypadku. W razie potrzeby zapraszam na indywidualną poradę. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Iza 7 grudnia, 2020 o 08:16

  Czy istnieje możliwość by w podobnej sytuacji wyliczyć podstawę na nowo? Nie wiem czy jest sens prosić o płatna poradę indywidualną, jeśli nie ma sposobu obejścia art.43 (nie chce stosowac zmiany wymiaru czasu pracy)

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 7 grudnia, 2020 o 09:58

  Dzień dobry, Pani Izo, ocena szans przeliczenia podstawy jest właśnie przedmiotem indywidualnej konsultacji. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Monika 9 października, 2019 o 15:12

  A ja mam inne jeszcze pytanie 🙂
  1.09.2019 podpisałam umowę o pracę na 1/1 etatu (od 1.5roku byłam zatrudnieniona u tego samego pracodawcy, teraz po prostu zwiększono mi etat i wynagrodzenie). 25.09.2019 poszłam na L4 że względu na zagrożenie ciąży i to zwolnienie przedłuży się już do końca ciąży. To na jakiej podstawie wyliczony zostanie mi zasiłek chorobowy? Na podstawie 12 miesięcy z 0.5 etatu czy września 2019 z 1 etatu?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 października, 2019 o 04:52

  Dzień dobry Pani Moniko, dziękuję za komentarz. Kwestie wysokości podstawy wymiaru wymagają analizy konkretnego przypadku. W razie potrzeby zapraszam na indywidualną poradę. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Iwona 30 października, 2019 o 06:26

  witam!
  Jestem lekarzem rezydentem. w lutym kończy mi się umowa ze szpitalem- kończę rezydenturę ( opłacaną mi przez państwo). Będę > 12 tyg. ciąży, czy umowa o pracę w tym przypadku przedłuża mi się do dnia porodu? wiem, że dyrektor w lutym podpisze ze mną nową umowę, ale jedynie na rok, czyli umowa skończy się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Nie będę mieć też doliczonego dodatku dyżurowego. Czy w takim razie opłaca mi się podpisywać nową umowę o pracę? pozdrawiam
  Iwona

  Odpowiedz

  Zosia 1 listopada, 2019 o 09:12

  Witam, moja sytuacja wyglada nastepujaco, od stycznia do polowy marca bylam osobą bezrobotną. W połowie marca dostalam sie na trzy miesięczny staż, po ukończeniu stażu pracodawca dal mi umowę o pracę na 3 miesiące- do polowy września. Od polowy września otrzymalam awans na inne stanowisko jednak obnizyl etat do 3/4 ,ale podwyższył moje wynagrodzenie. Jak będzie liczone moje zwolnienie chorobowe w ciąży od polowy listopada?

  Odpowiedz

  Ewa 29 listopada, 2019 o 13:40

  Dzień dobry, moja sytuacja jest jeszcze inna niż opisywane. Do października 2019 byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony ( przez 5 lat). Następnie u tego samego pracodawcy, z tygodniową przerwą, zostałam zatrudniona na umowę zlecenie do 2021 roku. Moje obecne zarobki są niższe. Jaki okres będzie brany do wyliczenia zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:29

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się do indywidualnej analizy – a ja nie udzielam porad w indywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt: https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Marta 13 grudnia, 2019 o 23:06

  Dzień dobry, mam pytanie co do wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jestem zatrudniona na umowę o pracę w firmie od marca 2019 i początkowo był to wymiar 1/4 etatu. Od czerwca 2019 zaczęłam pracować na pełen etat. Moje wynagrodzenie w związku z tym znacząco wzrosło. Reasumując przez 3 miesiące pracowałam na 1/4 etatu a następnie przez 6 miesięcy na pełen etat. Z którego okresu zostanie policzone mój zasiłek? Czekam na informacje, pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 stycznia, 2020 o 07:20

  Dzień dobry! Pani Marto zasadą jest, że zasiłek liczy się z 12 miesięcy, a jeśli była zmiana wymiaru etatu w ich trakcie to od tej zmiany. Ale proszę pamiętać, że ZUS kontroluje to, czy zmiana wymiaru etatu rzeczywiście w praktyce miała miejsce oraz czy była uzasadniona, a nie tylko wprowadzona po to, aby podwyższyć zasiłek. Jeśli dojdzie do przekonania, że zmiana wymiaru etatu miała na celu jedynie uzyskanie wyższego zasiłku to może go obniżyć. Pisałam o tym tutaj: https://kobietawpracy.pl/zus-obnizka-wynagrodzenia/

  Odpowiedz

  Anna 7 stycznia, 2020 o 18:31

  Dzień dobry,
  Czy jeśli w ciągu 12 miesięcy przed porodem otrzymuje się poza wypłatą dodatki typu premia uznaniowa, premia świąteczna, nagroda jubileuszowa – czy one podwyższają zasiłek macierzyński?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 9 stycznia, 2020 o 21:33

  Pani Anno, to co konkretnie wchodzi w podstawę wymiaru zależy od wielu czynników – trzeba to zawsze przeanalizować indywidualnie. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Renata 14 stycznia, 2020 o 06:44

  Dzień dobry. Chciałabym zapytać, czy w okresie poprzedzającym zwolnienie lekarskie należy liczyć pełne trzy miesiące. Tzn. jeśli na zwolnieniu przebywałam 6 i 7 grudnia, a we wrześniu otrzymałam podwyżkę, to czy pójście na zwolnienie z powodu ciąży 8 marca gwarantowaloby mi wyższy zasiłek, czy musiałabym czekać do 1 kwietnia. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Renata

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 2 maja, 2020 o 14:27

  Dzień dobry, Pani pytanie kwalifikuje się do indywidualnej analizy – a ja nie udzielam porad w indywidualnych sprawach w komentarzach. Jeśli jest Pani zainteresowana poradą to porze o kontakt: https://kobietawpracy.pl/kontakt/

  Odpowiedz

  Joanna 1 lutego, 2020 o 18:11

  Dzień dobry,
  W jaki sposób nalicza się podstawę do zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, w której:
  – na umowę o pracę pracuję od września 2019r. (2/3 etatu);
  – termin porodu mam na maj 2020r.;
  – w każdym miesiącu miałam jakieś zwolnienie lekarskie (żadne nie przekraczało połowy miesiąca)?
  Podczas wizyty w ZUS-ie dowiedziałam się, że kiedy w jakimś miesiącu było się na zwolnieniu lekarskim, które było dłuższe niż połowa miesiąca, ZUS nie bierze takiego miesiąca pod uwagę, obliczając średnią do zasiłku macierzyńskiego. Natomiast w przypadku zwolnienia krótszego niż połowa miesiąca „dopełnia się” do pełnego miesiąca i bierze się taki miesiąc pod uwagę przy obliczaniu podstawy zasiłku macierzyńskiego.
  Potem dowiedziałam się, że ZUS bierze pod uwagę odstęp pomiędzy zwolnieniami lekarskimi i że musi on wynieść minimum 3 miesiące kalendarzowe. Czy jeśli ten odstęp jest krótszy niż 3 m-ce, zasiłek macierzyński nie przysługuje w ogóle?
  Będę wdzięczna za informacje.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 27 lutego, 2020 o 11:00

  Dzień dobry Pani Joanno, bardzo dziękuję za komentarz. Pani sytuacja wymaga indywidualnej analizy, a ja nie udzielam porad w sprawach indywidualnych w komentarzach na blogu. w razie potrzeby proszę o kontakt. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Hania 28 lutego, 2020 o 18:28

  Dzień dobry. Wróciłam do pracy po urlopie wychowawczym 2.01.2019 i pracowałam do 30.12.2019, zatem niepełny rok. W tym okresie niestety nie zachowałam min. 3 miesięcznej przerwy między zwolnieniami. Od 31.12.2019 do 27.02.2020 przebywałam na l4 z powodu zagrożonej ciąży. Podstawa zasiłku nie objęła mojej podwyżki, którą otrzymałam w maju. Wróciłam z dniem 28 lutego 2020 i planuje pracować 3 miesiące kalendarzowe: marzec, kwiecień, maj. Czy podstawa zasiłku zostanie przeliczona na nowo i czy zostaną wzięte pod uwagę zarobki tylko z tych ostatnich trzech miesięcy?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 3 marca, 2020 o 09:08

  Dzień dobry Pani Haniu, dziękuję za pytanie. Pani sytuacja wymaga indywidualnej analizy, a ja nie udzielam takich w komentarzach. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Katarzyna 8 marca, 2020 o 22:41

  Dzień dobry, będę wdzięczna za odpowiedź na pytanie, jak się ma sytuacja w przypadku zmiany wymiaru etatu na mniejszy (u tego samego pracodawcy, z własnej inicjatywy) – czy zasiłek macierzyński jest liczony na podstawie nowej wysokości wynagrodzenia, czy też na podstawie ostatnich 12 miesięcy? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 9 marca, 2020 o 15:58

  Dzień dobry, zgodnie z przepisami nie ma znaczenia czy etat się zwiększył czy zmniejszył.

  Odpowiedz

  Ilona 8 maja, 2020 o 20:48

  Witam. Pytanie mam z całkiem innej beczki. W dobie naszego koronawirusa pracodawca zmniejszył etat oraz wynagrodzenie o 20 procent na okres od kwietnia do czerwca. W tym czasie zasiłek macierzyński również został mi odcięty o wskazane 20%, w takim wypadku otrzymuje tylko 60% a nie 80%. Zawiadomiona zostałam o tym fakcie tylko pismem z działu płac. Czy pracodawca może w taki sposób postąpić?? Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Beata 11 lipca, 2020 o 04:58

  Witam, jestem w takiej samej sytuacji. Teraz dostaje o 1000 zl mniej, chciałabym się odwołać czy jest jakaś szansa?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 28 lipca, 2020 o 13:12

  Pani Beato, porady w indywidualnych sprawach są odpłatne – tutaj są dostępne opcje – https://kobietawpracy.pl/sklep/ Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  MatrA 21 maja, 2020 o 18:21

  Witam
  W od 22 kwietnia przebywam na zasiłku opiekunczym przez koronawirusie w dniu 24 kwietnia pracodawca wystosował do mnie aneks do umowy w którym zawarł zmianę etatu na 3/5 i zmniejszył tym samym wynagrodzenie od 1 kwietnia , zaszłam w ciążę , nadal jestem na zasiłku opiekunczym , pracodawca nie odprowadza tym samym przez ten okres składek moje pytanie jak będzie liczony mój zasiłek chorobowy i macierzyński z góry dziękuję za informację , pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 28 czerwca, 2020 o 13:29

  Dzień dobry! Dziękuje za komentarz jednak nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli Pani takiej potrzebuje to tutaj https://kobietawpracy.pl/sklep/ znajdują się dostępne opcje. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Ania 27 maja, 2020 o 09:39

  Dzień dobry.

  Obecnie przebywam na 12 miesięcznym urlopie macierzyńskim(wychowawczym?) i otrzymuje 80% wysokości wynagrodzenia. Jeśli zajdę w ciąże pod koniec tego urlopu to jakiej wysokości przysługuje mi L4 w drugiej ciąży? Jest to 100% wynagrodzenia które mam na umówię o prace czy średnia z ostatnich 12 miesięcy, czyli 80%; i następnie na macierzyńskim będzie to 80% z 80% czyli powiedzmy jakieś 65% z tego co na umowie?

  Powrót do pracy rozpocznę od wykorzystania zaległego urlopu. Czy wysokość wynagrodzenia za urlop to 100% z umowy o prace? I jeśli wysokość na L4 jest średnią z 12 miesięcy to ile czasu muszę pracować żeby miało to wpływ na jego wysokosc (czy miesiąc urlopu już podnosi średnią czy musi to być kilka miesięcy pracy)?

  Jeśli wrócę do pracy i nie będę w ciąży, czy właściciel firmy ma prawo wręczyć mi wypowiedzenie? (Podobno jest jakiś „okres ochronny”).

  Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 28 czerwca, 2020 o 13:27

  Dzień dobry Pani Aniu, dziękuje za komentarz jednak nie udzielam porad indywidualnych w komentarzach. Jeśli Pani takiej potrzebuje to tutaj https://kobietawpracy.pl/sklep/ znajdują się dostępne opcje. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Iwona 30 listopada, 2020 o 04:10

  Dzień dobry,
  Mój problem jest w temacie ale o jeszcze innej sytuacji. W przypadku umowy o prace na czas określony (do września 2021) w wymiarze 1/2 etatu, przejść musiałam na L4 od 20 października (ciąża zagrożona) a pracodawca zwiększył mi etat do pełnego dopiero od 15 listopada. Który wymiar pracy będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku – zwolnienie jest kontynuowane? Czy jest jakiś sposób żeby, w razie niekorzystnego wariantu ponownie przeliczono mi podstawę do świadczenia (po nowych zasadach wymiaru pracy)?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 6 grudnia, 2020 o 16:10

  Dzień dobry Pani Iwno, przygotowuje właśnie wpis na temat nowelizacji przepisów. Proszę zajrzeć na blog za parę dni 🙂 Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Iga 10 grudnia, 2020 o 17:20

  dzien dobry,

  Byc moze juz pojawilo sie podobne pytanie ale chcialabym miec pewnosc – jestem zatrudniona na cz.nieokreslony od ponad dwoch lat. W pazdzierniku tego roku,przeszlam z pelnego etatu na 3/4 etatu i mam obnizona pensje. Czy zwolnienie lekarskie bedzie to 100% pensji i czy zasilek macierzynski bedzie to 80% sredniej wynagrodzenia z 12 miesiecy?(czy bedzie brany pod uwage okres kiedy mialam wyzsza pensje)? Czy jesli nie bede chciala isc na urlop rodzicielski to urlop macierzynski jest platny 100% tak jak chorobowy?
  Dziekuje.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 13 grudnia, 2020 o 13:55

  Dzień dobry, proszę zajrzeć do najnowszych wpisów na blogu o zmianach wymiaru etatu w związku z cuvidem 🙂 Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Natalia 13 grudnia, 2020 o 01:33

  Świetny artykuł! Bardzo pomocny! Nurtuje mnie jednak pytanie co w sytuacji kiedy np. kobieta przebywała na L4 ciążowym np. tydzien i wróciła do pracy. Czy wtedy macierzyński zostaje obliczony od dnia wzięcia L4 – 12 pełnych miesięcy wstecz?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 13 grudnia, 2020 o 13:54

  Zasada jest taka, że jestli pomiędzy poszczególnymi zasiłkami przerwa była krótsza niż 3 miesiące to podstawy zasiłku nie oblicza się na nowo, no chyba, że była zmiana wymiaru etatu. Ale z kolei trzeba patrzeć czy ta zmiana miała związek z ustawą covidową – proszę zajrzeć do najnowszych wpisów na blogu w tym temacie 🙂 Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Ewa 22 grudnia, 2020 o 15:25

  Dzien dobry.
  Planuje isc na zwolnienie lekarskie od stycznia 2021.Rodzę w lipcu 2021.Czy zasiłek macierzyński bedzie naliczony ze średniej wynagrodzenia 12 msc sprzed choroby czy dopiero 12msc poprzedzających urodzenie dziecka?
  Dziekuje.

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2021 o 13:54

  Jeśli pomiędzy l4 a macierzyńskim nie będzie przerwy to zasada jest taka, że liczy się 12 miesięcy sprzed l4. Ale na pewno trzeba sprawdzić wszystko indywidualnie, ponieważ inaczej będzie w przypadku zmiany wymiaru etatu, a jeszcze inaczej może być jeśli będą wprowadzone jakieś zmiany w związku z covid. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Magda 28 grudnia, 2020 o 18:13

  Dzień dobry, mam ogromny problem aby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.
  Co jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę u dwóch pracodawców równocześnie na pełen etat
  I pracodawca: umowa na czas nieokreślony od 5 lat
  II pracodawca: umowa na czas nieokreślony od stycznia 2021

  W jaki sposób obliczany będzie zasiłek macierzyński gdybym w 2020 (czyli zanim przepracuje 12 miesięcy u II pracodawcy) zaszła w ciążę? Jaki wpływ na te obliczenia miałoby moje przejście na L4 również przed upływem tych 12 miesięcy? Czy jest szansa abym otrzymała 80% suma wynagrodzeń od obu pracodawców jeśli urodzę na początku 2021, ale już w 2020 przejdę na l4?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2021 o 13:55

  Dzień dobry, Pani sytuacja wymaga indywidualnej analizy. Jeś.li jest Pani zainteresowana to zapraszam tutaj https://kobietawpracy.pl/sklep/ Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Joanna 5 stycznia, 2021 o 16:51

  Witam. Tak się zastanawiam nad taką sytuacją . Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom. Jestem w ciąży i aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Za dwa tygodnie urodzę dziecko i przejdę na zasiłek macierzyński. W trakcie zasiłku chcę podjąć pracę na umowę o pracę. Czy w sytuacji zwolnienia lekarskiego (podczas zasiłku macierzyńskiego) na własną chorobę lub opiekę z tytułu umowy o pracę będzie mi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? I jak taka absencja wpłynie na zasiłek macierzyński z działalności?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 15 stycznia, 2021 o 13:51

  Dzień dobry musiałabym przeanalizować Pani sytuację indywidualnie. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Sandra 12 stycznia, 2021 o 15:23

  Witam, jestem na macierzyńskim, lecz zaraz mi się kończy i ide na 2-miesięczny zaległy urlop. Planuje drugie dziecko. A w mojej pracy muszę iść od razu na l4 płatne 100%. Czy podczas kolejnej ciąży wypłaty są obliczane z 12 ostatnich miesięcy tj z okresu macierzyńskiego płatnego 80%? Czy z okresu w którym pracowałam i będą wypłaty podobne do do mojego poprzedniego l4?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 12 stycznia, 2021 o 17:18

  Dzień dobry, musiałabym sprawdzić Pani historię zasiłkowa – ważne są ewentualne przerwy w zasiłkach, ich czas trwania, i to czy w międzyczasie doszło np. do zmiany wymiaru czasu pracy. Standardem jest to, że jeśli nie było przerwy pomiędzy zasiłkami lub była krótsza niż 3 miesiące i nie było również zmiany wymiaru czasu pracy to obowiązuje stara podstawa (przyjęta do pierwszego zasiłku). Ale tak jak wspomniałam, zawsze należy to sprawdzić indywidualnie. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Katarzyna S 20 marca, 2022 o 12:03

  Dzień Dobry .
  Czy kobieta która zaczęła pracę na okres próbny 3 miesiące . Dowie się że jest w ciąży i pójdzie na L4 po 31 dniach przepracowanych .
  Czy takiej Pani należy się macierzyński 80 procent? jeśli to zgłosi do pracodawcy oczywiście.
  Jest on naliczany z 12 miesięcy a pani przepracowała miesiąc lub ewentualnie 2 a potem L4

  Odpowiedz

  Anna 26 kwietnia, 2022 o 00:03

  Ciekawy artykuł. Ale sam zastanawiam się, jakie prawa przysługują kobiecie, która podpisała umowę we wrześniu 2020 i rodzi we wrześniu 2021 roku. Teoretycznie będzie te 12 miesięcy, ale co w przypadku, gdy urodzi np. wcześniej. To jak należy liczyć średnia na macierzyńskim, z ilu miesięcy?
  Wcześniej była umowa zlecenie u tego samego pracodawcy, a jeszcze wcześniej umowa o pracę u innego.

  Odpowiedz

  Sandra 26 kwietnia, 2022 o 13:04

  Witam,

  Jestem w 9 tyg. ciąży, w zeszły weekend trafiłam do szpitala na oddział ginekologiczny na parę dni co zaowocowało 2 dniami zwolnienia lekarskiego.

  Niedawno awansowałam i dostałam wyższa pensję, chciałam popracować na tej pensji parę miesięcy (dopóki zdrowie moje i dziecka na to pozwoli), aby wliczyła mi się ona w okres 12 miesięcy poprzedzający narodziny dziecka.

  Moje pytanie brzmi, czy to iż byłam w trakcie ciąży dwa dni na zwolnieniu lekarskim ma wpływ na przyszły zasiłek macierzyński? Czy zostanie on wyliczony na podstawie 12 miesięcy przed pierwszym (w tym wypadku 2 dniowym) zwolnieniem lekarskim związanym z ciążą (kod choroby 020 – czyli typowe ciążowe zwolnienie)? Czy jednak zostanie on wliczony na podstawie kolejnych przepracowanych miesięcy po tym zwolnieniu które niedawno miało miejsce w początkowej fazie ciąży?

  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Małgorzata 2 stycznia, 2023 o 17:00

  Dzień dobry,
  chciałabym zadać małe pytanie, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, oczywiście również odpłatną, wtedy proszę o kontakt mailowy. Pracuję na umowie o pracę od 16.11.2022, przepracowałam cały grudzień, obecnie jestem w ciąży i chciałabym się zapytać czy jeśli skorzystam ze zwolnienia lekarskiego w styczniu to czy podstawa zasiłku macierzyńskiego będzie liczona tylko z grudniowego wynagrodzenia czy może z grudnia i tej części stycznia która będzie poprzedzać zwolnienie? Rozumiem, że jeśli będę co jakiś czas na zwolnieniu lekarskim i przerwy będą krótsze niż 3 miesiące to dalej podstawą zasiłku będzie wynagrodzenie grudniowe? Pozdrawiam i serdecznie dziękuję

  Odpowiedz

  Aneya 23 stycznia, 2023 o 22:53

  Czy mogę prosić o i formacje jaka jest postawa wyliczenia zasilku macierzynskiego po przeprowadzce do Polski z zagranicy. Dotychczas zaraz po studiach przez ostatnie 10 lat pracowałam w Niemczech (pełne składki) i pierwsza umowa o prace w Polsce po powrocie bedzie krotsza niz 12 miesiecy (5 miesiecy w Polsce).

  Odpowiedz

  Dagmara 3 marca, 2023 o 12:37

  Witam moje pytanie brzmi
  Urodziłam dziecko w styczniu tego roku (2023) prowadziłam działalność gospodarcza od kad zaszłam w ciąże wskoczyłam na duży ZUS (od października poszłam już na zwolnienie lekarskie do końca już ciąży) a przed zajściem płaciłam mały ZUS na kasie nabijane miałam cały czas 7.500zl proszę mi powiedzieć czy kwota macierzyńskiego które dostałam za pełny miesiąc luty i tydzień stycznia 1500zl to prawidłowa suma

  Odpowiedz

  Natalia 13 marca, 2023 o 20:09

  Przebywam na urlopie macierzyńskim od 24 września 2022. Do 31. Stycznia miałam umowę o pracę na czas określony na cały etat. Po tym czasie pracodawca przedłużyl mi umowę lecz na 1/3 etatu. Czy od teraz moje macierzyńskie będzie niższe? Bardzo proszę o pomoc

  Odpowiedz

  Natalia 13 marca, 2023 o 21:33

  31 stycznia 2023 kończyła się moja umowa na czas określony (pełen etat wynagrodzenie trochę ponad najniższa krajowa)
  Od września 2022 przebywam na urlopie macierzyńskim. Pracodawca zaproponował że od lutego przedłuży mi umowę na kolejny rok tyle że na 1/3 etatu. Zapewniał że wysokość macierzyńskiego się nie zmieni. I tu moje zaskoczenie że 3 dni temu dostałam „Wynagrodzenie” w wysokości niespełna 700 zł. Czy macierzyński nie jest obliczany na cały rok? Przecież gdybym nie przedłużyła umowy to z wypłatą zasiłku przejął by mnie ZUS z taką wysokością jaka miałam? Proszę o poradę

  Odpowiedz

  Anna 6 stycznia, 2024 o 15:04

  Dzień dobry,
  bardzo dziękuję za wyczerpujący artykuł, w końcu rzetelna informacja normalnym językiem, który można zrozumieć.
  Mam jednak pytanie, które w podobnej formie już się tutaj znalazło, mianowicie zmiana warunków umowy na lepsze ale u tego samego pracodawcy. Mianowicie przez ponad rok, pracowałam w niepełnym wymiarze godzin na umowę zlecenie, będąc już w ciąży, zmieniłam stanowisko i rodzaj pracy na pełen etat i oczywiście umowę o pracę. W obu przypadkach była opłaca składka chorobowa, czy w tym wypadku wysokość macierzyńskiego liczona jest z ostatniej umowy o pracę czy ze średniej 12 miesięcy u tego pracodawcy?

  Odpowiedz

  Irena Pacholewska-Urgacz 18 stycznia, 2024 o 11:41

  Wysokość zasiłku oblicza się z aktualnej umowy, a wcześniejsze zalecenie może mieć znaczenie dla skrócenia okresu wyczekiwania (jeśli przerwa pomiędzy zlecenim a umową o pracę nie przekroczyła 30 dni). Natomiast zmiana formy współpracy już podczas ciąży może dla Pani rodzić dość istotne ryzyka zusowskie. Taka sprawa wymaga indywidualnej konsultacji.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: